PS32 - Public Speaking

Khai giảng ngày: 30/06/2017
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 2, hoặc 6
Từ 18:00 - 21:00

Học phí: 2,900,000đ.