PS36 - Public Speaking

Khai giảng ngày: 25/10/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, hoặc 6
Từ 18:00 - 21:00

Học phí: 3,300,000đ.