CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 05/03/2019
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,900,000đ
3,500,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 18/02/2019)
Ngày khai giảng: 14/12/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,900,000đ
3,600,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 24/11/2018)
Ngày khai giảng: 15/11/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3,5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,900,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ